Smluvní pojišťovny

111    Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
201   Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
205  Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 
207  Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank a stavebnictví
211    Zdravotní pojišťovna MV ČR 

213    Revírní bratrská pojišťovna