Naše služby

- diagnostika a léčba vnitřních nemocí - onemocnění srdce a cév se zaměřením na jejich hlavní rizikové faktory /hypertenze, zvýšený cholesterol.../ 

- diferenciální diagnostika zajištění dalších specializačních vyšetření

- ekg vyšetření 

- vyšetření tlakovým holterem

- onemocnění trávicího ústrojí, onemocnění ledvin, onemocnění krve

- onemocnění štítné žlázy 

- zahájení a další vedení antikoagulační léčby - kontroly INR při léčbě Warfarinem/při žilních trombózách, plic. embolisacích, fibrilaci síní.../, příprava před chirurgickými zákroky

- léčba novými antikoagulancii při splnění indikačních kritérií 

- kompletní předoperační vyšetření

- celostní pohled na pacienta