Novinky


Červen 2020 

Ukončení omezené ordinační doby.

Březen 2020

Omezení ordinační doby z důvodu epidemie.

Leden 2020

Uzavření smlouvy s Revírní bratrskou pojišťovnou

Červen 2019

Vyšetření tlakovým holterem - rozšíření vyšetřovacích metod